[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 30 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มการพยาบาล
Click ดูประวัติ
นางไกรวรรณ ชาลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
นางชีวานันท์ ทองนิมิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
Click ดูประวัติ
นางจิราภรณ์ นิรันตรานนท์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางนิสา วรเชษฐ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจรัญญา คำเพราะ
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางราตรี นันคะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางธญาทร ทินโนรส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานผู้ป่วยใน
Click ดูประวัติ
นางสุภาพร ทองดีวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวเพชรา กันหาบุตร
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรินภา ปัญโญ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพินท์ ลำปี
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนาภรณ์ มารยาท
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาววินัดดา เตชะสุข
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาววริญญา พูลแก้ว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวไอลัดดา คอระอุด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวพรพิมล อร่ามเรือง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางยิหวา วิเศษหมื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานห้องคลอดและห้องผ่าตัด
Click ดูประวัติ
นางสาวหัถยา บุญมา
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวอมรรัตน์ ยอดไม้
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวกมลทิพย์ ปราบวงษา
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวนุจรี อภัยศิลา
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาพร รักษาศีล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวรัชนีกร พันธ์แก้ว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวปรียาภรณ์ เชสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Click ดูประวัติ
นายณัฐพงศ์ ทองสุข
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวศรัญญา ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรี ปัดชา
พยาบาลวิชาชีพ
นางปริญญาพร ไชยเกิด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(เวชกิจฉุกเฉิน)
นางสาวสุธารัตน์ ชนะงาม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(เวชกิจฉุกเฉิน)
Click ดูประวัติ
นางหทัยกาญจน์ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(เวชกิจฉุกเฉิน)
Click ดูประวัติ
นางสาวิตรี มิ่งขวัญ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นางสาวกฤตากานต์ จรัญญา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวบุษราคัม บุญมา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
Click ดูประวัติ
นายสุริญาญ์ อุทราธรณ์
พนักงานเปล
นายอัษฎายุทธ นวลมณี
พนักงานเปล
นายจักรพงษ์ ศรีชาเนตร
พนักงานเปล
นางสุภา อินสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานจ่ายกลาง
Click ดูประวัติ
นายคณิศร หวังกูล
พนักงานจ่ายกลาง
นางสาวกรกต ขันตี
พนักงานซักฟอก
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะกรรมการบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานบริหาร
3 : กลุ่มการพยาบาล
4 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
5 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
6 : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฯ
7 : กลุ่มงานทันตกรรม
8 : กลุ่มงานประกันสุขภาพ
9 : องค์กรแพทย์